Simptomų nebuvimas atitolina gydymo pradžią

Hipertenzijos sutarties paslauga, Paslaugų teikimo sutartis

Hipertenzija – „nebylioji žudikė“

Jeigu apylinkės prirašytųjų gyventojų skaičius neatitinka prirašytųjų gyventojų skaičiaus normatyvo, nurodyto Aprašo 6 punkte, PAASP įstaiga turi užtikrinti šeimos gydytojo komandos narių taip pat vidaus ligų ir vaikų ligų gydytojų darbo krūvį, neviršijantį maksimaliojo darbo laiko reikalavimų. PAASP įstaigoje, prie kurios yra prirašyta 10 tūkstančių ar daugiau gyventojų, turi dirbti koordinatorius, atsakingas už prevencinių programų įgyvendinimo, profilaktinių patikrinimų atlikimo ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sergantiesiems lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis koordinavimą, prirašytųjų gyventojų informavimą apie PSDF biudžeto lėšomis teikiamas šiame punkte nurodytas asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir kitų įstaigos vadovo jam priskirtų funkcijų atlikimą.

vaistai nuo hipertenzijos kraujospūdžiui mažinti

Ambulatorijos išlaikomos iš PAASP įstaigai skiriamų bazinio mokėjimo už prirašytuosius gyventojus lėšų. PAASP įstaigos turi užtikrinti, kad šeimos gydytojo hipertenzijos sutarties paslauga paslaugos būtų suteiktos ne vėliau kaip: PAASP įstaiga hipertenzijos sutarties paslauga užtikrinti, kad prie jos prirašytiems gyventojams šeimos gydytojo komandos paslaugos būtų teikiamos visą parą.

Šeimos gydytojo komandos paslaugų teikimas PAASP įstaigos ne darbo metu gali būti užtikrinamas taip: PAASP įstaiga pati užtikrina šeimos gydytojo komandos paslaugų teikimą prirašytiems gyventojams; PAASP įstaiga sudaro sutartį -is dėl šeimos gydytojo komandos paslaugų teikimo šios įstaigos prirašytiesiems gyventojams jos ne darbo metu su kita -omis asmens sveikatos priežiūros įstaiga -omis.

hipertenzija ru svetainė

Už PAASP įstaigos ne darbo metu jos prirašytiesiems gyventojams teikiamas šeimos gydytojo komandos paslaugas kitoje įstaigoje šios įstaigos viena su kita atsiskaito pagal tarpusavio sutartis. Už prirašytam prie PAASP įstaigos gyventojui šios įstaigos ne darbo metu suteiktas šeimos gydytojo komandos paslaugas kitoje įstaigoje mokama 11,77 euro suma.

Už pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimą atsako sutartį su TLK dėl šių paslaugų išlaidų apmokėjimo sudariusi pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikianti įstaiga.

Pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos vadovaujantis Pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro m.

Kas sudaro paslaugos kainą? Instrumentinio tyrimo kainą sudaro tyrimo ir jam reikalingų priemonių kontrasto, kontrastinės medžiagos suleidimo, anesteziologinės pagalbos, nuotraukos ir kt. Konkrečios paslaugos kainos teiraukitės registratūroje. Laboratorinių tyrimų, atliekamų iš kraujo, kaina susideda iš tyrimo kainos nurodytos kainyne ir kraujo paėmimo kainos. Jei tyrimas atliekamas iš tepinėlio, kai kuriais atvejais tepinėlio paėmimas gali kainuoti papildomai.

Jei savivaldybės teritorijoje yra tik viena pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikianti įstaiga, prie jos prirašytų gyventojų skaičius turi atitikti prirašytų prie PAASP įstaigų, veikiančių savivaldybės teritorijoje, gyventojų skaičių. Jei vienos savivaldybės teritorijoje yra kelios pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos, bendras prie šių įstaigų prirašytų gyventojų skaičius negali viršyti prirašytų prie savivaldybės teritorijoje veikiančių PAASP įstaigų gyventojų skaičiaus t.

Paslaugų teikimo sutartis

Už pirminės ambulatorinės odontologinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą atsako sutartį su TLK dėl PAASP paslaugų išlaidų apmokėjimo sudariusi įstaiga. Pagal šią sutartį už pirminės ambulatorinės odontologinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas mokama jas suteikusiai įstaigai.

kaip sustiprinti širdį sergant hipertenzija

Pirminės ambulatorinės odontologinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro m. Jeigu įstaiga pati negali atlikti reikiamų tyrimų, priskiriamų PAASP paslaugoms, už kurias mokamas skatinamasis priedas, ji sudaro sutartį dėl šių tyrimų atlikimo su kita asmens sveikatos priežiūros įstaiga. Šeimos gydytojo komanda, be Aprašo 3.

paprasti receptai hipertenzijai gydyti

Pacientams ir jų artimiesiems PAASP įstaigoje turi būti sudaryta galimybė kreiptis į bet kurį šeimos gydytojo komandos narį įstaigos vadovo nustatyta tvarka. PAASP įstaiga, teikdama nuotolinę sveikatos priežiūros paslaugą, turi užtikrinti, kad būtų atliktas šios paslaugos teikimo garso įrašas.

Įsigalioja hipertenzinių ligų gydymo kompensuojamais vaistais tvarka

Teikdamas nuotolinę sveikatos priežiūros paslaugą, šeimos gydytojas arba šeimos gydytojo komandos narys išsiaiškina, ar paciento sveikatos antrojo laipsnio hipertenzija iš esmės atitinka pirminio kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių skyrimo sąlygas. Teikdamas nuotolinę sveikatos priežiūros paslaugą, šeimos gydytojas arba šeimos gydytojo komandos narys gali pakartotinai išrašyti pacientui anksčiau gydytojo paskirtų kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių ne ilgesniam kaip 3 mėnesių laikotarpiui, jei receptas išrašomas suaugusiam asmeniui, ir ne ilgesniam kaip 1 mėnesio laikotarpiui, jei receptas išrašomas vaikui.

ECG išvada dėl hipertenzijos

Kompensuojamosios medicinos pagalbos priemonės, kurios gali būti išrašomos teikiant nuotolinę sveikatos priežiūros paslaugą, yra nurodytos Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąraše C sąrašepatvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro m. Šeimos gydytojui arba šeimos gydytojo komandai suteikus nuotolinę sveikatos priežiūros paslaugą, formoje Nr.